அரசியல் (Arasiyal)

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1இறைமாட்சிIraimaatchi
2கல்விKalvi
3கல்லாமைKallaamai
4கேள்விKelvi
5அறிவுடைமைArivutaimai
6குற்றங்கடிதல்Kutrangatidhal
7பெரியாரைத் துணைக்கோடல்Periyaaraith Thunaikkotal
8சிற்றினம் சேராமைSitrinanjeraamai
9தெரிந்து செயல்வகைTherindhuseyalvakai
10வலியறிதல்Valiyaridhal
11காலமறிதல்Kaalamaridhal
12இடனறிதல்Itanaridhal
13தெரிந்து தெளிதல்Therindhudhelidhal
14தெரிந்து வினையாடல்Therindhuvinaiyaatal
15சுற்றந் தழால்Sutrandhazhaal
16பொச்சாவாமைPochchaavaamai
17செங்கோன்மைSengonmai
18கொடுங்கோன்மைKotungonmai
19வெருவந்த செய்யாமைVeruvandhaseyyaamai
20கண்ணோட்டம்Kannottam
21ஒற்றாடல்Otraatal
22ஊக்கம் உடைமைOokkamutaimai
23மடி இன்மைMatiyinmai
24ஆள்வினை உடைமைAalvinaiyutaimai
25இடுக்கண் அழியாமைItukkan Azhiyaamai