अध्याय 121 to 133

chapter
NoMarathiTamil Transliteration
प्रेमपावित्र्यPirivaatraamai
विरहशोक; झुरून जाणेPatarmelindhirangal
उत्कठेने वाट पाडून दोळे निस्तेज हॊणेKanvidhuppazhidhal
विरही प्रेमामुळे आलेली पांडुरताPasapparuparuvaral
पतीला एकरूपता वाटत नाही म्हणून हृदयवेदनाThanippatarmikudhi
दूर असलेल्या प्रियेसाठी सुस्कारेNinaindhavarpulampal
स्नप्‍नस्थितीची स्तुतीKanavunilaiyuraiththal
तिन्हीसांजा जाल्यावार सुस्कारेPozhudhukantirangal
सुंदर शरीराची कृशताUruppunalanazhidhal
१०हृदयाला उद्देशूनNenjotukilaththal
११मनाचा तोल नि संयम ढासळण्याची भीतीNiraiyazhidhal
१२प्रेमी जीवांची भेटग्यासाठी ओढAvarvayinvidhumpal
१३अप्रकट विचार समजणेKuripparivuruththal
१४मीलनोत्कंठाPunarchchividhumpal
१५हृदयाची कानउघाडणीNenjotupulaththal
१६प्रेमकलहPulavi
१७प्रेमकलहातील सूक्ष्मताPulavi Nunukkam
१८प्रेमकलहातील गोडीOotaluvakai