पतीला एकरूपता वाटत नाही म्हणून हृदयवेदना

Verses

Holy Kural #११९१
आपण ज्यांच्यावर प्रेम करतो ते आपणावरही करतात, असा अनुभव ज्यांना येतो तेच अतिमधुर असा प्रेमानंद चाखतात.

Tamil Transliteration
Thaamveezhvaar Thamveezhap Petravar Petraare
Kaamaththuk Kaazhil Kani.

Explanations
Holy Kural #११९२
जगाला ज्याप्रमाणे पाऊस, त्याप्रमाणे प्रेम करणान्या स्त्रीला प्रियकराची कोमलता.

Tamil Transliteration
Vaazhvaarkku Vaanam Payandhatraal Veezhvaarkku
Veezhvaar Ala? Kkum Ali.

Explanations
Holy Kural #११९३
आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो तो आपणावरही करीत आहे, असे ज्यांना निःशंक वाटत असेल त्यांनीच सुखाची प्रौढी मिरवावी.

Tamil Transliteration
Veezhunar Veezhap Patuvaarkku Amaiyume
Vaazhunam Ennum Serukku.

Explanations
Holy Kural #११९४
इतरांनी प्रेम केले तर त्याला काय अर्थ आहे? स्त्रिया ज्याच्यावर प्रेम करतात, त्याचे जर प्रेम त्यांना मिळाले नाही तर त्यांना या जगात सुख नाही.

Tamil Transliteration
Veezhap Patuvaar Kezheeiyilar Thaamveezhvaar
Veezhap Pataaar Enin.

Explanations
Holy Kural #११९५
मी माझ्या प्रियकरावर प्रेम करते, त्याप्रमाणे जर तो माझ्यावर करीत नसेल तर त्याच्याजवळून कोणती मागण्याची मला आशा असणार?

Tamil Transliteration
Naamkaadhal Kontaar Namakkevan Seypavo
Thaamkaadhal Kollaak Katai.

Explanations
Holy Kural #११९६
पाण्याची कावड असते त्याप्रमाणे प्रेम जर दुतर्फी असेल तरच त्यात आनंद आहे; एकतर्फी प्रेम म्हणजे दुःख नि निराशा.

Tamil Transliteration
Orudhalaiyaan Innaadhu Kaamamkaap Pola
Irudhalai Yaanum Inidhu.

Explanations
Holy Kural #११९७
हा कामदेव फक्‍त मलाच पीडा देतो; माझी दुःखे बघायला त्याला डोळे नाहीत म्हणून का तो असे करतो?

Tamil Transliteration
Paruvaralum Paidhalum Kaanaankol Kaaman
Oruvarkan Nindrozhuku Vaan.

Explanations
Holy Kural #११९८
प्रियकराकडून प्रेमाचा संदेश न मिळाला तरीही ज्या स्त्रिया आशेने जीवन कंठू शकतात, त्यांच्याप्रमाणे आशावादी नि धैर्यवान त्याचजगात त्यांची सर दुसन्यांना येणार नाही.

Tamil Transliteration
Veezhvaarin Insol Peraaadhu Ulakaththu
Vaazhvaarin Vankanaar Il.

Explanations
Holy Kural #११९९
प्रियकर अनुदार असला तरीही त्याच्याकडून दोन शब्द आले तरी ते कानांना किती गोड वाटतात!

Tamil Transliteration
Nasaiiyaar Nalkaar Eninum Avarmaattu
Isaiyum Iniya Sevikku.

Explanations
Holy Kural #१२००
हे हृदया, जो तुझ्यावर प्रेम करीत नाही त्याला स्वरःचे दुःख सांगायला का इच्छितोस? समुद्राला रिकामे करण्याप्रमाणे हे अशक्य आहे. वेडे आहे हे माझे हृदय

Tamil Transliteration
Uraaarkku Urunoi Uraippaai Katalaich
Cheraaaai Vaazhiya Nenju.

Explanations
🡱