கற்பியல் (Karpiyal)

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1பிரிவு ஆற்றாமைPirivaatraamai
2படர்மெலிந் திரங்கல்Patarmelindhirangal
3கண் விதுப்பழிதல்Kanvidhuppazhidhal
4பசப்புறு பருவரல்Pasapparuparuvaral
5தனிப்படர் மிகுதிThanippatarmikudhi
6நினைந்தவர் புலம்பல்Ninaindhavarpulampal
7கனவுநிலை உரைத்தல்Kanavunilaiyuraiththal
8பொழுதுகண்டு இரங்கல்Pozhudhukantirangal
9உறுப்புநலன் அழிதல்Uruppunalanazhidhal
10நெஞ்சொடு கிளத்தல்Nenjotukilaththal
11நிறையழிதல்Niraiyazhidhal
12அவர்வயின் விதும்பல்Avarvayinvidhumpal
13குறிப்பறிவுறுத்தல்Kuripparivuruththal
14புணர்ச்சி விதும்பல்Punarchchividhumpal
15நெஞ்சொடு புலத்தல்Nenjotupulaththal
16புலவிPulavi
17புலவி நுணுக்கம்Pulavi Nunukkam
18ஊடலுவகைOotaluvakai