श्लोक - ६३३

श्लोक 633
श्लोक #६३३
रिपुपक्षजनत्यक्ता स्वपक्षजनरक्षक: ।
गातानां पुनरानेता भवेत् सचिवसत्तम: ॥

Tamil Transliteration
Piriththalum Penik Kolalum Pirindhaarp
Poruththalum Valla Thamaichchu.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 051 to 060
chapterअमात्य: