श्लोक - १२४०

श्लोक 1240
श्लोक #१२४०
प्रियाया: फालदेशस्थवैवर्ण्यं समुदीक्ष्य तु ।
तदीयनयनाक्रान्तवैवर्ण्यं प्राप खिन्नताम् ॥

Tamil Transliteration
Kannin Pasappo Paruvaral Eydhindre
Onnudhal Seydhadhu Kantu.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 121 to 133
chapterअवयवसौन्दर्यहानि: