श्लोक - ८७७

श्लोक 877
श्लोक #८७७
नूत्नमित्रस्य सविधे स्वदु:खं न निवेदयेत् ।
शत्रूणां सन्निधौ स्वीयदौर्बल्यं न प्रकाशयेत् ॥

Tamil Transliteration
Novarka Nondhadhu Ariyaarkku Mevarka
Menmai Pakaivar Akaththu.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 91 to 100
chapterविरोवतत्त्वपरिज्ञानम्