श्लोक - ५०१

श्लोक 501
श्लोक #५०१
धर्मकामार्थभीत्याद्यै: उपायै: सुपरीक्ष्य तान् ।
लब्धप्रत्ययवान् भूप: कार्ये भ्रुत्यान् नियोजयेत् ॥

Tamil Transliteration
Aramporul Inpam Uyirachcham Naankin
Thirandherindhu Therap Patum.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 039 to 050
chapterविभृश्यविश्वसनम्