श्लोक - ३६०

श्लोक 360
श्लोक #३६०
काम: क्रोधस्तथाऽज्ञानमिति दोषास्त्रयो हृदि।
नाम्नापि न भवेयुश्वेद्भवदु:खं विनश्यति॥

Tamil Transliteration
Kaamam Vekuli Mayakkam Ivaimundran
Naamam Ketakketum Noi.

Sectionभाग–१: धर्मकाण्ड
Chapter Groupअधिकार 021 to 030
chapterतत्वज्ञानम्