श्लोक - ३५५

श्लोक 355
श्लोक #३५५
तेषु तेषु पदार्थेषु पदार्थान्तर विभ्रमम्।
विहाय तत्त्वतो ज्ञानं तत्त्वज्ञानमितीर्यते॥

Tamil Transliteration
Epporul Eththanmaith Thaayinum Apporul
Meypporul Kaanpadhu Arivu.

Sectionभाग–१: धर्मकाण्ड
Chapter Groupअधिकार 021 to 030
chapterतत्वज्ञानम्