श्लोक - १२

श्लोक 12
श्लोक #१२
आहारापेक्षलोकस्य भोज्यं धान्यादिकं बहु ।
उत्पाथ पेयतामेति स्वयं वर्षे जलात्मना ॥

Tamil Transliteration
Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth
Thuppaaya Thooum Mazhai.

Sectionभाग–१: धर्मकाण्ड
Chapter Groupअधिकार 001 to 010
chapterवृष्टिमहिमा