श्लोक - ११७९

श्लोक 1179
श्लोक #११७९
आगते नायके तद्वत्, अप्राप्तेऽपि च नायके ।
नायाति निद्रा तस्मान्मे विषण्णे नयने भृशम् ॥

Tamil Transliteration
Vaaraakkaal Thunjaa Varindhunjaa Aayitai
Aaragnar Utrana Kan.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 121 to 133
chapterनायकदिदृक्षामृलकखेद: