श्लोक - ११०१

श्लोक 1101
श्लोक #११०१
नासानेत्रश्रोत्रजिह्वाघ्राणत्वक्पञ्चकेन्द्रियै: ।
जायमानं भोगमेका ददाति वलयाज्ज्वला ॥

Tamil Transliteration
Kantukettu Untuyirththu Utrariyum Aimpulanum
Ondhoti Kanne Ula.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 109to 120
chapterसम्भोगसुखम्