श्लोक - ७५१

श्लोक 751
श्लोक #७५१
अनर्हानप्यर्हतमान् कर्तुं येन धनेने तु ।
शक्यते तादृहाद्चित्तात्, अन्यत् किं सार्थकं भवेत् ॥

Tamil Transliteration
Porulal Lavaraip Porulaakach Cheyyum
Porulalladhu Illai Porul.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 071to 080
chapterअर्थार्जनोपाय: