श्लोक - ७२२

श्लोक 722
श्लोक #७२२
पण्डितेष्वग्रगण्यास्ते श्‍लाघ्यन्ते सकलैरपि ।
अधीतं विदुषामग्रे विस्पष्टं यैर्निरूप्यते ॥

Tamil Transliteration
Katraarul Katraar Enappatuvar Katraarmun
Katra Selachchollu Vaar.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 051 to 060
chapterसभाकम्पविहीनता