श्लोक - ५२९

श्लोक 529
श्लोक #५२९
स्थितं बान्धव्यमादौ यद् हेतुना केनचित् स्वत्: ।
छिन्नं तद् हेतुनान्येन् पूर्ववत् पुनरेधते ॥

Tamil Transliteration
Thamaraakik Thatrurandhaar Sutram Amaraamaik
Kaaranam Indri Varum.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 039 to 050
chapterबन्धुप्रीति