श्लोक - ३३९

श्लोक 339
श्लोक #३३९
जीवस्य मरणं लोके निद्रया सदृशं भवेत्।
पश्‍चात् प्रबोध तुल्यं स्यात् जीवस्य, जननं पुन:॥

Tamil Transliteration
Urangu Vadhupolunj Chaakkaatu Urangi
Vizhippadhu Polum Pirappu.

Sectionभाग–१: धर्मकाण्ड
Chapter Groupअधिकार 021 to 030
chapterunknown 34