श्लोक - २९

श्लोक 29
श्लोक #२९
गुणपर्वतमारूढा: मुनय: कुपिता यदि ।
क्षणिकोऽपि स दुर्वारफल:शान्तिप्रसादने ॥

Tamil Transliteration
Kunamennum Kundreri Nindraar Vekuli
Kanameyum Kaaththal Aridhu.

Sectionभाग–१: धर्मकाण्ड
Chapter Groupअधिकार 001 to 010
chapterयतिवैभवम्