नीच संगत नको

Verses

Holy Kural #४५१
थोर लोक नीचांच्या संगतीस भितात; परंतु हलक्या मनाचे लिक त्य्यांच्यात इतके मिसळतात की जणू एका कुटुंबातील होतात.

Tamil Transliteration
451 Sitrinam Anjum Perumai Sirumaidhaan
Sutramaach Choozhndhu Vitum.

Explanations
Holy Kural #४५२
पाणी ज्या जमिनीवरूण वाहते तिचा रंगरूप घेते. त्याप्रमाणेच मन ज्या संगतीत रमते तसे होते.

Tamil Transliteration
Nilaththiyalpaal Neerdhirin Thatraakum Maandharkku
Inaththiyalpa Thaakum Arivu.

Explanations
Holy Kural #४५३
मनुष्याची बुद्धी, त्याचे विचार त्याचा मनात असतात. परंतु त्याचा नावलौकिक तो जी संगत धरतो तिच्यावर अवलंबून असतो.

Tamil Transliteration
Manaththaanaam Maandhark Kunarchchi Inaththaanaam
Innaan Enappatunj Chol.

Explanations
Holy Kural #४५४
मनुश्याचा स्वभाव त्याच्या मनोवृत्तीत आहे असे दिसते; परण्तु ज्या मंडळींत तो उठतो-बसतो तेथे त्याच्या स्वभावाचे खरे माहेर असते.

Tamil Transliteration
Manaththu Ladhupolak Kaatti Oruvarku
Inaththula Thaakum Arivu.

Explanations
Holy Kural #४५५
मनाची शुद्धता नि कृतीची निर्मलता पवित्र संगतीवर अवलंबून असतात.

Tamil Transliteration
Manandhooimai Seyvinai Thooimai Irantum
Inandhooimai Thoovaa Varum.

Explanations
Holy Kural #४५६
ज्यंची मने विशुद्ध, त्याची संततीही विशुद्ध असते. ज्यांनी भल्यांची संगती धरली, त्यांची सर्वतोपरी भरभराट झाली.

Tamil Transliteration
Manandhooyaark Kechchamnan Raakum Inandhooyaarkku
Illainan Raakaa Vinai.

Explanations
Holy Kural #४५७
शुद्ध हृदय हा मनुष्याचा अमोल ठेवा होय; सत्संगतीमुळे कीर्ती मिळते, मोठेपणा मिळतो.

Tamil Transliteration
Mananalam Mannuyirk Kaakkam Inanalam
Ellaap Pukazhum Tharum.

Explanations
Holy Kural #४५८
शहाणे लोक स्वतः सर्वगुणसंपन्न असले तरी थोरांची संगत धरतात. कारण थोरांची संगती म्हणजे सामर्थ्याचा साठा असे ते मानतात.

Tamil Transliteration
Mananalam Nankutaiya Raayinum Saandrorkku
Inanalam Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #४५९
सद्‍गुण तुम्हाला स्वर्ग देतात; सत्संगती मनुष्यास सत्पथावर स्थिर करते.

Tamil Transliteration
Mananalaththin Aakum Marumaimar Raqdhum
Inanalaththin Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #४६०
सत्संगतीहून दुसरा मोठा मित्र नाही. वाईट संगतीमुळे जितकी संकटे येतात तितकी कशानेच येत नाहीत.

Tamil Transliteration
Nallinaththi Noongun Thunaiyillai Theeyinaththin
Allar Patuppadhooum Il.

Explanations
🡱