वक्‍तृत्व

Verses

Holy Kural #६४१
वक्तवृत्वाची देणगी खरोखर इतर देणग्यांपेक्षा अपूर्व अशी आहे.

Tamil Transliteration
Naanalam Ennum Nalanutaimai Annalam
Yaanalaththu Ulladhooum Andru.

Explanations
Holy Kural #६४२
भाग्य वा दुर्भाग्य जिभेवर अवलंबून आहे. बोलण्यात उद्धटपणा येऊ नये म्हणुन जप.

Tamil Transliteration
Aakkamung Ketum Adhanaal Varudhalaal
Kaaththompal Sollinkat Sorvu.

Explanations
Holy Kural #६४३
ज्या वक्‍तृत्वाने मित्र अधिकच जवळ येतात, आणि शत्रूही विरघळतात, तेच खरे वक्‍तृत्व.

Tamil Transliteration
Kettaarp Pinikkum Thakaiyavaaik Kelaarum
Vetpa Mozhivadhaam Sol.

Explanations
Holy Kural #६४४
प्रत्येक प्रसंग नीट त्लून बघ नि प्रसंगोचित बोल. याहून हितकर नि पुण्यप्रद दुसरे काही नाही.

Tamil Transliteration
Thiranarindhu Solluka Sollai Aranum
Porulum Adhaninooungu Il.

Explanations
Holy Kural #६४५
अशी वाणी बोल की दुसन्यांच्या शब्दांनी जी निरुत्तर होणार नाही.

Tamil Transliteration
Solluka Sollaip Piridhorsol Achchollai
Vellunjol Inmai Arindhu.

Explanations
Holy Kural #६४६
श्रोत्यांना आपलेसे करून घेणे, दुसन्यांच्या भाषणातीलही मथितार्थ आपल्या भाषणात आणणे, हे कसलेल्या मुत्सद्दयाचे काम आहे.

Tamil Transliteration
Vetpaththaanj Chollip Pirarsol Payankotal
Maatchiyin Maasatraar Kol.

Explanations
Holy Kural #६४७
जो गोंधळत नाही, भीत नाही, जो अस्खलित बोलतो, त्याचा वादविवादात कोण पराजय करील?

Tamil Transliteration
Solalvallan Sorvilan Anjaan Avanai
Ikalvellal Yaarkkum Aridhu.

Explanations
Holy Kural #६४८
ज्याचे भाषण मुद्देसूद नि व्यवस्थित असते, मने वळवणान्या शब्दांत असते, त्याच्या पाठीशी सारे जग उभे राहील.

Tamil Transliteration
Viraindhu Thozhilketkum Gnaalam Nirandhinidhu
Solludhal Vallaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #६४९
मोजक्या निवडक शब्दांत ज्यांना आपले विचार मांडता येत नाहीत; तेच भाराभर बोलण्यासाठी हपापलेले असतात.

Tamil Transliteration
Palasollak Kaamuruvar Mandramaa Satra
Silasollal Thetraa Thavar.

Explanations
Holy Kural #६५०
स्व्तः मिळविलेले ज्ञान जे दुसन्यास नीट देऊ शकत नाहीत, ते फुलूनही सुवास न देणान्या फुलांप्रमाणे समजावे.

Tamil Transliteration
Inaruzhththum Naaraa Malaranaiyar Katradhu
Unara Viriththuraiyaa Thaar.

Explanations
🡱